top of page

Ceník výkonů  nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

Lemedika, s.r.o.

IČ: 024 58 829

MUDr. Lenka Čížková

                                                                                             

Vyšetření k posudku na pracovně-lékařské služby, prohlídky k profesním                                          700 Kč

průkazům, posudky k sportovní činnosti na žádost právnické či fyzické osoby                                  

Vyšetření před operačním výkonem nehrazeným ze zdravotního pojištění.                                       600 Kč

(V ceně nejsou zahrnuta nutná doplňková a laboratorní vyšetření).     

Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel do 65 let věku pacienta                                    700 Kč

Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel nad 65 let věku pacienta                                 500 Kč

Vyšetření pro držitele střelné zbraně - zbrojní průkaz                                                                                700 Kč

Vyšetření pro svářečský průkaz                                                                                                                         500 Kč

Vyšetření pro sbor dobrovolných hasičů                                                                                                         500 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                                                      400 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace do 2. dne na žádost pacienta                                                              500 Kč

Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu                                                                                                 500 Kč

Vypracování bodového ohodnocení bolestného a ztížení                                                                         500 Kč

společenského uplatnění                                                                                   

Zdravotní potvrzení pro studenty k přihlášce na SŠ, VŠ                                                                             100 Kč

Potvrzení pro Úřad práce na žádost pacienta                                                                                               200 Kč

Vyplnění žádosti do zařízení sociální péče                                                                                                      150 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou                                                                         200 Kč

EKG vyšetření (samoplátci)                                                                                                                                 250 Kč

CRP – test (samoplátci)                                                                                                                                        250 Kč

Další vyžádaná vyšetření (mimo výše uvedená),                                                                                                  300 Kč

administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou osobou

se souhlasem pacienta-každých započatých 15 minut                                    

Vyšetření mimo ordinační dobu na výslovné přání pacienta-každých započatých 15 minut          500 Kč

Nahlížení do zdravotnické dokumentace mimo ordinační dobu-každých započatých 15 minut   200 Kč

Vyšetření pacienta nepojištěného u smluvní zdravotní pojišťovny na výslovné přání pacienta.      

                                                                                                                      Každých započatých 15 minut.     500 Kč

( v ceně nejsou zahrnuta nutná doplňková a laboratorní vyšetření)   

Černobílá kopie formátu A4/strana                                                                                                                       5 Kč

 

Platnost od 2.1.2024

bottom of page