Ceník výkonů  nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

Lemedika, s.r.o.

IČ: 024 58 829

MUDr. Lenka Čížková

                                                                                             

Vyšetření k posudku na pracovně-lékařské služby, prohlídky k profesním                                          550 Kč

průkazům, posudky k sportovní činnosti na žádost právnické či fyzické osoby                                  

Vyšetření před operačním výkonem nehrazeným ze zdravotního pojištění.                                       500 Kč

(V ceně nejsou zahrnuta nutná doplňková a laboratorní vyšetření).     

Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel                                                                                 500 Kč

Vyšetření pro držitele střelné zbraně - zbrojní průkaz                                                                                500 Kč

Vyšetření pro svářečský průkaz                                                                                                                         300 Kč

Vyšetření pro potravinářský průkaz                                                                                                                  200 Kč

Vyšetření pro sbor dobrovolných hasičů                                                                                                         200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                                                      200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace do 2. dne na žádost pacienta                                                              300 Kč

Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu                                                                                                 400 Kč

Vypracování bodového ohodnocení bolestného a ztížení                                                                         400 Kč

společenského uplatnění                                                                                   

Zdravotní potvrzení pro studenty k přihlášce na SŠ, VŠ                                                                             100 Kč

Potvrzení pro Úřad práce na žádost pacienta                                                                                               100 Kč

Vystavení náhradního hlášení pracovní neschopnosti                                                                                 50 Kč

Vyplnění žádosti do zařízení sociální péče                                                                                                      100 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou                                                                         150 Kč

EKG vyšetření (samoplátci)                                                                                                                                 200 Kč

CRP – test (samoplátci)                                                                                                                                        200 Kč

Další vyžádaná vyšetření (mimo výše uvedená),                                                                                                  200 Kč

administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou osobou

se souhlasem pacienta-každých započatých 15 minut                                    

Vyšetření mimo ordinační dobu na výslovné přání pacienta-každých započatých 15 minut          200 Kč

Nahlížení do zdravotnické dokumentace mimo ordinační dobu-každých započatých 15 minut   100 Kč

Vyšetření pacienta nepojištěného u smluvní zdravotní pojišťovny na výslovné přání pacienta.      

                                                                                                                      Každých započatých 15 minut.     300 Kč

( v ceně nejsou zahrnuta nutná doplňková a laboratorní vyšetření)   

Černobílá kopie formátu A4/strana                                                                                                                       5 Kč

 

Platnost od 11.2.2019