top of page

VYŠETŘENÍ

 

V naší ordinaci poskytujeme léčebně-preventivní péči praktického lékaře pro dospělé hrazenou ze zdravotního pojištění i nadstandardní placené služby.

Našim hlavním cílem je Vaše spokojenost a pevné zdraví. K tomu dopomáhají pravidelné preventivní prohlídky a očkování.

Po registraci následuje vždy vstupní prohlídka - součástí je odebrání všech anamnéz (rodinná, osobní, sociální, pracovní, léková), fyzikální vyšetření, kontrola laboratorních odběrů, kontrola povinného a doporučeného očkování. Následné periodické preventivní prohlídky hradí každá pojišťovna svým klientům po 2 letech (na prohlídky je možno se objednávat telefonicky). 

 

V ordinaci disponujeme EKG přístrojem, přístrojem k provedení 24-hodinové monitorace krevního tlaku (Holter TK), přístrojem k hodnocení hladiny cukru v krvi, přístrojem k hodnocení INR (pro pacienty užívající Warfarin), přístrojem k hodnocení CRP (test na přítomnost bakteriální zánětu v těle), přístrojem k hodnocení přítomosti spálového bacilu-Streptest,  přístrojem na kvantitativní hodnocení přítomnosti krve ve stolici (pro časný záchyt rakoviny tlustého střeva). 

bottom of page