top of page

GDPR 

Lemedika, s.r.o. 

IČ: 02458829

V souvislosti s novou legislativou České republiky a EU na ochranu osobních údajů (GDPR) platnou od 25.5.2018 Vám (našim pacientům) musíme nabídnout níže uvedené.

Chcete-li, abychom citlivé informace (např. diagnostické závěry či prognózy) sdělovali i jiným osobám, Vašim blízkým (možno i telefonicky), je nutno dát Váš souhlas k předání citlivých informací o Vaší osobě v písemné podobě "Souhlas č.1". Lze zapsat více ověřených telefonních čísel a emailových adres.

V případě, že se nebude jednat o osobu blízkou nebo budete chtít odepřít sdělení citlivých informací osobě blízké, je třeba vyplnit "Souhlas č.2", kde se vyplní identifikační údaje osoby.

Heslo pro citlivou komunikaci můžete zvolit, nebo jako toto heslo (je jednodušší) bude sloužit Vaše rodné číslo.

Souhlasy jsou k dispozici v naší ordinaci, nebo je lze vytisknout zde na našem webu

(po kliknutí na "Souhlas č.1" "Souhlas č.2"www.lemedika.com).

bottom of page